TwinCAT3 को साथ ODOT CN-8033 परीक्षण

TIA पोर्टलमा S7-1200 सँग CN-8032-L परीक्षण

codesys PLC सँग ODOT CN-8032-L profiNET IO परीक्षण गर्नुहोस्

हेर्नुहोस् ODOT EtherCAT IO CN-8033 Codesys सँग जडान

ODOT IO फर्मवेयर अपग्रेड

ODOT CN-8033 EtherCAT IO Omron NX1P2 सँग जडान गर्नुहोस्

ODOT CN-8034 EtherNet/IP IO मोड्युल Codesys सँग जडान हुन्छ

Odot CN-8032-L को ProfiNet IO Siemens S7-300 सँग जडान

ODOT को CN-8034 EtherNet/IP IO Omron NX1P2 सँग

CN-8034 को ODOT EtherNET/IP IO मोड्युल डेल्टा PLC जडान गर्नुहोस्